Deň otvorených dverí 29. apríl

Srdečne Vás všetkých pozývame na Deň otvorených dverí do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2023. Program začne slávením spoločnej svätej omše o 10.00 h. v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Po svätej omši sa presunieme na Pribinovo námestie, kde sa nám prihovorí rektor seminára, Mons. Marián Dragúň, a slávnostne otvorí brány budovy, kde sa vzdelávame, modlíme a trávime voľný čas.

Príďte sa pozrieť, ako vyzerá seminár zvnútra a nahliadnite do života bohoslovcov zblízka. Po prehliadke seminára na Vás bude čakať v obed a po obede si bratia z propedeutického ročníka pre Vás pripravili zábavný program. Deň otvorených dverí zakončíme spoločnou modlitbou za nové kňazské a rehoľné povolania pred Najsvätejšou Sviatosťou aj so záverečným požehnaním.
Všetci ste srdečne pozvaní!

Parkovať je možné bezplatne pri zimnom štadióne. Registrácia na Deň otvorených dverí nie je potrebná.


Odporúčané články

  • 08.04. 2024

    Deň otvorených dverí

    Milí priatelia, 

srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 20. apríla 2024 s nasledovným programom:
    
Program začne slávením svätej omše v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre na Nitrianskom hrade o 10.00 hod.

    Po svätej omši sa spoločne presunieme na Pribinovo námestie, kde sa nám prihovorírektor seminára, Mons. Marián Dragúň, a slávnostným otvorením brány seminára začne prehliadka priestorov budovy, kde bývame, vzdelávame sa, modlíme a trávime voľný čas. 

Príďte sa pozrieť, ako vyzerá seminár z vnútra a nahliadnite bližšie do života seminaristov. Po prehliadke semi...