Harmonogram výučby

Harmonogram výučby v akademickom roku 2023/2024 1.9.2023 – 31.8.2024

Zimný semester: 1.9.2023 – 16.2.2024

Slávnostné otvorenie akademického roka – Aula UK: 18.9.2023 o 11.00 (pondelok)

Veni Sancte: Nitra 19.9.2023 o 9.30  (utorok)

Výučba: 18.9.2023 – 15.12.2023 (13 týždňov)

Skúškové obdobie: 2.1.2024 – 16.2.2024 (7 týždňov)

Vianočná liturgická prax: 24.12.2023 – 6.1.2024


Letný semester: 19.2.2024 – 31.8.2024

Výučba: 19.2.2024 – 17.5.2024 (13 týždňov); 6. ročník do 3.5.2024

Skúškové obdobie: 20.5.2024 – 28.6.2024 (6 týždňov)

Veľkonočná liturgická prax: 25.3.2024 – 1.4.2024

Diakonská prax: 1.7.2024 – 31.8.2024


Te Deum a promócie

V Nitre 13.6.2024 (štvrtok)

Te Deum – 9.30

Promócie – 11.00 


Štátna skúška – Mgr.

Miesto Filozofia Pedagogika 6. KT Opravný termín 6.KT
Nitra 20.6.2024 Št 19.6.2024 St 3.6.2024 Po 19.8. – 30.8.2024

Odovzdanie diplomovej práce: do 30.4.2024

Odovzdanie záverečnej práce DPŠ: do 30.4.2024


Prijímacie skúšky

1. + 2. st: 18.6.2024 (Ut)

3. st.: 21.6.2024 (Pi)