Prijímacie konanie

Doumenty a potrebné informácie pre prijímacie konanie v roku 2024 na fakultu a do kňazského seminára:

Zaslanie prihlášky je nutné do 30. apríla 2024

Štúdium teológie s kandidatúrou kňazstva vyžaduje prijatie na štúdium na fakulte a zároveň aj prijatie do seminára. Informácia o prijatí do kňazskej formácie a štúdium na fakulte je uchádzačovi doručená samostatne, aj keď sa hlási iba zaslaním prihlášky na študijné oddelenie KSNR spolu s priloženými potrebnými prílohami.

Prihláška do seminára musí obsahovať

  1. Motivačný list (krátky opis povolania a motivácií, ktoré uchádzača vedú ku kňazstvu, a tiež diecézu, za ktorú sa hlási do kňazského seminára). 
  2. Krstný list.
  3. Sobášny list rodičov.
  4. Odporúčanie miestneho farára pre vstup do kňazského seminára (odporúčanie je potrebné získať od farára farnosti z miesta aktuálneho bydliska).

Prihláška na fakultu

Viac informácií nájdete na: