Deň otvorených dverí pre miništrantov

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí pre miništrantov, ktorý sa uskutoční 2. marca 2024 s nasledovným programom:

10.00 – sv. omša v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre.
Po jej skončení bude nasledovať prehliadka seminára a obed.

Popoludní je pripravený zábavný program a adorácia za nové kňazské povolania.
Predpokladaný záver programu je o 15.30 hod.

Prosíme farárov, resp. správcov farností o nahlásenie počtu miništrantov na mailovú adresu ministranti@ksnr.sk

Odporúčané články

  • 08.04. 2024

    Deň otvorených dverí

    Milí priatelia, 

srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 20. apríla 2024 s nasledovným programom:
    
Program začne slávením svätej omše v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre na Nitrianskom hrade o 10.00 hod.

    Po svätej omši sa spoločne presunieme na Pribinovo námestie, kde sa nám prihovorírektor seminára, Mons. Marián Dragúň, a slávnostným otvorením brány seminára začne prehliadka priestorov budovy, kde bývame, vzdelávame sa, modlíme a trávime voľný čas. 

Príďte sa pozrieť, ako vyzerá seminár z vnútra a nahliadnite bližšie do života seminaristov. Po prehliadke semi...