Pozvánka Scholy cantorum KSNR na ďakovný koncert

Srdečne Vás všetkých pozývame na ďakovný koncert Scholy cantorum Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, ktorý sa uskutoční 14. mája 2023 o 16:30 v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre. Koncertom sa chceme poďakovať všetkým Vám, ktorí nás sprevádzate na ceste povolania a myslíte na nás v modlitbách. „Hudba je jedným z najušľachtilejších spôsobov, ako sa priblížiť k Bohu.“ (Sv. Hildegarda z Bingenu)

Všetci ste srdečne pozvaní. Tešíme sa na vás!

Odporúčané články

  • 08.04. 2024

    Deň otvorených dverí

    Milí priatelia, 

srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 20. apríla 2024 s nasledovným programom:
    
Program začne slávením svätej omše v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre na Nitrianskom hrade o 10.00 hod.

    Po svätej omši sa spoločne presunieme na Pribinovo námestie, kde sa nám prihovorírektor seminára, Mons. Marián Dragúň, a slávnostným otvorením brány seminára začne prehliadka priestorov budovy, kde bývame, vzdelávame sa, modlíme a trávime voľný čas. 

Príďte sa pozrieť, ako vyzerá seminár z vnútra a nahliadnite bližšie do života seminaristov. Po prehliadke semi...