Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v Nitre

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2023/24 v pracovisku v Nitre rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2023. Podrobnosti sú na webovej stránkefakulty www.frcth.uniba.sk(https://frcth.uniba.sk/studium/rozsirujuce-studium/)


 

Odporúčané články

  • 08.04. 2024

    Deň otvorených dverí

    Milí priatelia, 

srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 20. apríla 2024 s nasledovným programom:
    
Program začne slávením svätej omše v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre na Nitrianskom hrade o 10.00 hod.

    Po svätej omši sa spoločne presunieme na Pribinovo námestie, kde sa nám prihovorírektor seminára, Mons. Marián Dragúň, a slávnostným otvorením brány seminára začne prehliadka priestorov budovy, kde bývame, vzdelávame sa, modlíme a trávime voľný čas. 

Príďte sa pozrieť, ako vyzerá seminár z vnútra a nahliadnite bližšie do života seminaristov. Po prehliadke semi...