• 08. 04. 2024

  Deň otvorených dverí

  Milí priatelia, 

srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 20. apríla 2024 s nasledovným programom:
  
Program začne slávením svätej omše v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre na Nitrianskom hrade o 10.00 hod.

  Po svätej omši sa spoločne presunieme na Pribinovo námestie, kde sa nám prihovorírektor seminára, Mons. Marián Dragúň, a slávnostným otvorením brány seminára začne prehliadka priestorov budovy, kde bývame, vzdelávame sa, modlíme a trávime voľný čas. 

Príďte sa pozrieť, ako vyzerá seminár z vnútra a nahliadnite bližšie do života seminaristov. Po prehliadke semi...

 • 08. 11. 2023

  Duchovná obnova pre mladých mužov

  Pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 25 rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v dňoch od 8. do 10. decembra 2023. Duchovná obnova určená mladým mužom bude na tému s názvom „Aké je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133). O ubytovanie a stravu je postarané v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda.

 • 21. 08. 2023

  Miništrantské pobytové tábory sú za nami

  Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pripravil počas leta 4 turnusy miništrantských pobytových táborov, ktoré sa konali v priestoroch kňazského seminára v Nitre. Zúčastnilo sa ich 140 miništrantov, ktorým sa venovalo 27 bohoslovcov. Začiatkom leta sme mali turnus pre miništrantov starších ako 15 rokov, potom nasledovali turnusy podľa diecéz: nitriansky, žilinský a banskobystrický.

 • 23. 04. 2023

  Pozvánka Scholy cantorum KSNR na ďakovný koncert

  Srdečne Vás všetkých pozývame na ďakovný koncert Scholy cantorum Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, ktorý sa uskutoční 14. mája 2023 o 16:30 v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre

 • 18. 04. 2023

  Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v Nitre

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2023/24 v pracovisku v Nitre rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2023.