• 28. 03. 2023

  Deň otvorených dverí 29. apríl

  Srdečne Vás všetkých pozývame na Deň otvorených dverí do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2023.

 • 24. 02. 2023

  Program duchovnej obnovy 10.-12. marec 2023

  Program plánovanej duchovnej obnovy od 10. – 12. marca 2023 pre mladých mužov na tému: “Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky.”

 • 24. 01. 2023

  Darujte 2% z dane na podporu Kňazského seminára v Nitre

  Zo srdca Vám ďakujeme za doterajšiu podporu Kňazského seminára v Nitre. Ak chcete, môžete nás podporiť aj 2% z vašich daní. Každé ochotné srdce nech Pán Boh odmení. Na dobrodincov seminára myslíme špeciálne každú stredu, kedy je za Vás obetovaná sv. omša.

 • 21. 08. 2022

  Zápis na štúdium v akademickom roku 2022/2023

  Zápis študentov magisterského štúdia RKCMBF UK v akademickom roku 2022/2023 sa uskutoční v Akademickom informačnom systéme (AIS – zápis predmetov) a následne písomnou formou na študijnom oddelení fakulty, resp. študijného oddelenia kňazského seminára v Nitre.

 • 06. 06. 2022

  Zoslanie Ducha Svätého

  Deň slávnosti Zoslania Ducha Svätého sme strávili v Katedrále sv. Emeráma, kde sme sa zúčastnili celodennej poklony Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Na záver adorácie sme sa spoločne s veriacimi pomodlili modlitbu slávnostného ruženca, a po záverečnom požehnaní nasledovali slávnostné spievané vešpery, ktoré si pripravila Schola Cantorum v spolupráci so zborom Psalite Deo.

 • 27. 05. 2022

  Miništrantský tábor 2022

  Srdečne pozývame všetkých miništrantov na letný miništrantský tábor do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, ktorý sa uskutoční v dvoch turnusoch. Prvý turnus sa uskutoční od 3. júla do 8. júla, a je určený pre miništrantov starších ako 15 rokov, a druhý turnus sa uskutoční od 31. júla do 5. augusta 2022 pre miništrantov mladších ako 15 rokov. Miništranti sa môžu prihlásiť na stránke: https://www.ksnr.sk/nas-seminar/tabor/ . Tešíme sa na vás !